HACCP

HACCPSinds de jaren ‘90 werd de voedingsindustrie verplicht om een voedselveiligheidssysteem op basis van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) - principes in te voeren.

HACCP is zowel een systeem als een methode.

Campden Food (Food en Drink Research Association) heeft het stappenplan uitgebreid tot 14 stappen. In dit stappenplan worden een "hazard analysis” evenals de “critical control points” opgenomen.

Dit plan kan in grote lijnen in 3 stappen worden verdeeld :

  • de voorbereiding
  • de gevarenanalyse
  • verificatie en herziening

 

Ondanks de verbeteringen in de productieprocessen van voedsel en in de kennis van voedselhygiëne, nemen de voedselinfecties en -vergiftigingen echter niet af in Europa.

De meest voorkomende ziektegevallen (vooral maag en darmklachten) als gevolg van de voedselconsumptie worden geschat op enkele miljoenen! Zover men momenteel kan vaststellen worden deze ziektegevallen veroorzaakt door bacteriën.

De eetwareninspectie moet een HACCP- systeem kunnen beoordelen om vast te stellen of de voedselveiligheid inderdaad wordt gewaarborgd.

Desinfecta Croes kan voor u een oplossing op maat uitwerken voor bestrijding van ongedierte, conform HACCP.

Offerte aanvragen »