Houtbehandeling

HoutbehandelingDe beschadiging van het hout wordt veroorzaakt door larven die binnen in het hout gedurende jaren onopgemerkt hun vernietigend werk uitvoeren. De duur van deze periode en de aard van het geknaag is specifiek voor elk soort. Het hout dat de larven en insecten knagen dient als voedsel. Zo ontstaan de gangen pas na het verpoppen en komen de volwassen insecten uit het hout. Pas dan ontstaan de uitvlieggaatjes en wordt de aanwezigheid van de houtkever (houtworm, boktor, …) voor het eerst opgemerkt. Het vernietigend werk is dan echter reeds geschied. Niet alleen meubelen, kunstvoorwerpen, maar ook uw parket, roostering en dakgebinte van de woning behoren tot het actieterrein van de houtkevers. Een zware aantasting van constructiehout kan leiden tot instabiliteit van het gebouw.

Desinfecta Croes kan dit vernietigend werk stoppen door een curatieve behandeling toe te passen.

Offerte aanvragen »