Zwammen en schimmels

ZwamZwammen en schimmels kunnen dragende elementen van gebouwen dermate aantasten dat de stabiliteit ervan in het gedrang komt. Sommige schimmels hebben dikwijls reukklachten, allergieën en het verkleuren van materialen als gevolg, en dit zowel in nieuwe als in oude woningen. Sporen van schimmels worden via de luchtstroom (tocht/wind) getransporteerd. Dierlijke organismen kunnen ook de oorzaak zijn van de verspreiding ervan. In de meeste gevallen ontwikkelen zich schimmels op hout of metselwerk dat om één of andere reden vochtig is geworden. Lekkende daken en goten, lekkende afvoerpijpen, opstijgend vocht, buitenmuren die onvoldoende tegen neerslag beschermen, bluswater na brand, enz. zijn de meest voorkomende oorzaken van schimmels en zwammen.

Offerte aanvragen »